Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 199mm - 165mm
Ширина: 865mm - 349mm
Дължина: 605mm - 387mm
Захранващо напрежение: 12Volt
Средна мощност: 950Watt
SW OBLO' 12VoltSW OBLO' 12VoltSW OBLO' 12VoltSW OBLO' 12Volt

Cookies