Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 196mm - 260mm
Ширина: 646mm - 626mm
Дължина: 434mm - 108mm
Захранващо напрежение: 24Volt
Средна мощност: 950Watt
SW TOPSW TOPSW TOP

Cookies