Печат

Описание

Sleeping Well
Височина: 400mm
Ширина: 360mm
Дължина: 370mm
Захранващо напрежение: 12Volt
Средна мощност: 950Watt
SW CUBE 12VoltSW CUBE 12VoltSW CUBE 12VoltSW CUBE 12Volt
Обратно